yahoo
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN
1900.6180

Hình ảnh hoạt động tư vấn sức khỏe của phòng khám uCare Việt

Trong thời suốt thời gian Phòng Khám chuyên khoa Nội Hoạt động ngoài nghiệm vụ Tư vấn sức khỏe qua điện thoại với đầu số 1900.6180 thì phòng khám đã tham gia nhiều hoạt động tư vấn cộng đồng khác với mục tiêu Phổ biến kiến thức, Chăm sóc sức khỏe người Việt.

Một số hoạt động của công ty.

1. Tổ chức các hội thảo về chăm sóc sức khỏe sinh sản

Bác sĩ Nguyn Nht Minh cung cp nhng kiến thc b ích cho thy cô và ph huynh trường Quc tế Olympia.

Cán b , giáo viên, nhân viên ca trường Quc tế Olympia chú tâm lng nghe nhng kiến thc t các bác sĩ.


đại diện trường Olympia tặng hoa cho các Bác sĩ tham gia hội thảo

Buổi hội thảo ” Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em” diễn ra tốt đẹp đã để lại kiến thức và niềm vui cho cả hội trường.

 

2. Bằng thực tế hoạt động và những cống hiến với xã hội uCare cộng đồng đã đón nhận và tôn vinh.


 

Phòng khám uCare Việt, 1900.6180